Maliyyə planlaşdirmasi
fərdi yanaşma sənəti
Azərbaycanca   |    Русский    |    English
Xəbərlər


USD 0.7820 0.7860
EUR 1.0725 1.0941
RUR 0.0212 0.0221
GBP 1.3042 1.3306

Birja

 

Biz, əldə edilmiş məlumat və Sizin tərəfinizdən seçilən strategiyaya əsasən maliyyə planlaşdırılmasını və məsləhətləşməni həyata keçiririk:
 
Vergi və hüquq məsələləri üzrə məsləhətlər; 

Vergi yükünün optimallaşması ilə bağlı tövsiyələr;
 
Gəlirlərinin və xərclərinin optimallaşdırılması məqsədilə, aktivlərin/passivlərin balansının monitorinqi həyata keçirilməsi; 
 
Daşınmaz əmlakın alınması və ya satılması ilə bağlı tövsiyələr və məsləhətlər. 

 

-