Aktivlərin idarə olunması
fərdi yanaşma sənəti
Azərbaycanca   |    Русский    |    English
Xəbərlər


USD 0.7820 0.7860
EUR 1.0725 1.0941
RUR 0.0212 0.0221
GBP 1.3042 1.3306

Birja

 

Maliyyə bazarlarında vəziyətin qeyri-sabit olması Sizi investisiya planlarına yanaşmada daha ehtiyatlı olmağa vadar edir? Univip Sizin aktivlərinizin səmərəli idarə edilməsində yardım etməyə hazırdır.
 
Fərdi investisiya portfelinin formalaşdırılması məqsədilə, Biz Sizin aktivlərini istər ölkə daxilində, istərsə də ölkənin hüdudlarından kənarda qiymətli kağızlarda yerləşdirmək yolu ilə onları etibarlı şəkildə idarə etməyi öz üzərimizə götürürük.
 
Bundan əlavə, xüsusi olaraq biz Sizə daşınmaz əmlakın səmərəli şəkildə idarə edilməsi üzrə məsləhətlər verməyə hazırıq. Məsləhətləşmələr istər ölkə daxilində, istərsə də onun hüdudlarından kənarda daşınmaz əmlakın alışı və satışı üzrə həyata keçirilir.

 

-